•    Mich Buschman

Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Wisten op de Veluwe 2022-2023

De kudde op de Veluwe maakt het goed. De dieren zijn in goede conditie. De aanwezigheid van de kudde op de Veluwe draagt bij aan het behoud van deze unieke soort en speelt een rol in het vormgeven van het gebied door hun gedrag en aanwezigheid. Lees verder in het jaarverslag van 2022-2023

Jaarverslag Stichting Wisent op de Veluwe 2020-2021

Twee koekalfjes geboren op de Veluwe. Europese bizons of wisenten zijn een bedreigde diersoort met ongeveer 8000 dieren wereldwijd. De Veluwse kudde draagt bij aan het behoud van deze bijzondere diersoort. Lees verder in het jaarverslag van 2020-2021

Jaarverslag Stichting Wisent op de Veluwe 2019

Sinds april 2016 zijn er wisenten aanwezig op de Veluwe. Europese bizons of wisenten zijn een bedreigde diersoort met maar ongeveer 7000 dieren wereldwijd. De kudde op de Veluwe draagt daardoor bij aan het behoud van deze bijzondere soort en helpt met zijn aanwezigheid en gedrag het gebied mede vorm te geven. Lees verder in het jaarverslag van 2019

Jaarverslag Stichting Wisent op de Veluwe 2018

Eind 2018 bestond de wisentkudde uit vijf wisenten. De Veluwse groep wisenten is de afgelopen jaren uitgebreid gemonitord en de grote
groep vrijwilligers betrokken bij het project en de excursies, is onverminderd enthousiast. Lees verder in het jaarverslag van 2018.

Jaarverslag Stichting Wisent op de Veluwe 2017

In april 2017 was het een jaar geleden dat er wisenten op de Veluwe arriveerden. 
Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling informeren u met dit jaarverslag graag over het afgelopen jaar van het wisentproject op de Veluwe. Lees verder in het jaarverslag van 2017.

Jaarverslag Stichting Wisent op de Veluwe 2016

Het jaar 2016 was het jaar waarop het wisentproject op de Veluwe echt van start ging. Na enkele jaren van voorbereiding was het zover; de afronding van de terreininrichting werd bekroond door de komst van de wisenten. Prinses Laurentien gaf samen met basisschoolleerlingen de aftrap voor de officiële start van het project Wisent op de Veluwe. Lees verder in het jaarverslag van 2016.