•    Mich Buschman

Over de stichting

De gemeente Barneveld, de gemeente Apeldoorn en de gemeente Ede dragen de wisent op de Veluwe een warm hart toe. Zij steunen de Stichting en dragen bij aan de realisatie van het project.


Doel van de stichting

Het doel van de Stichting is om de wisent op de Veluwe een leefgebied te geven en dit te begeleiden. De wisent geeft een impuls aan de groei en versterking van de recreatieve en toeristische sector op de Veluwe. Ook draagt de Stichting met dit initiatief bij aan de instandhouding van een bedreigde diersoort. De aanwezigheid van de wisent is voor de natuur een verrijking naast de andere wilde dieren die al in de Veluwse natuur leven.


Verantwoordelijkheid stichting

De Stichting was in eerste instantie verantwoordelijk voor de realisatie van de komst van de wisenten, later voor de communicatie en de vrijwilligers die het raster controleren, de dieren monitoren en de excursies begeleiden.

De wisenten zijn en blijven eigendom van Rewilding Europe. Ark natuurontwikkeling beheert de wisenten voor Rewilding Europe. Staatsbosbeheer stelt een terrein beschikbaar van ca 400 hectare op de midden Veluwe. Dit gebied is afgezet met een elektrische omheining.

 

 

Jan Wolleswinkel

Jan Wolleswinkel (voorzitter)
 

LinkedIn Profiel

 

Marinus Roseboom

Marinus Roseboom (penningmeester)
 

LinkedIn Profiel


 

Wytske van den Hoorn - Bestuurslid

Wytske van den Hoorn (Bestuurslid)