•    Yvonne Verhoef-Witz

Leefgebied

Boswachterij Kootwijk als leefgebied

In het hart van de Veluwe ligt boswachterij Kootwijk, één van de oudste gebieden van Staatsbosbeheer. Er is bos, heidevelden en een echte zandverstuiving, de grootste van West-Europa. Een deel van deze boswachterij is het leefgebied van de wisenten. Samen met de hier al van nature voorkomende edelherten en wilde zwijnen maken zij dit afwisselende landschap nog aantrekkelijker.

Omheining

De wisenten leven in een afgeschermd gebied en daarom is een omheining nodig. Het is zo gemaakt dat het alleen voor de wisent een belemmering is. Andere diersoorten worden niet in hun gedrag gehinderd. De omheining bestaat uit draden met elektrische stroom erop. Andere dieren als herten kunnen er overheen of onderdoor zoals das en zwijn.

Onder begeleiding naar binnen

Alleen onder begeleiding mag het gebied bezocht worden. De gids probeert in een wildernisbeleving de dieren te vinden en weet hoe ze benaderd mogen worden.

 

 

Samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer

 

Stichting Wisent op de Veluwe is verantwoordelijk voor het realiseren van de komst van de wisenten, de communicatie en de excursies. De stichting werkt nauw samen met ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer.


ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen. ARK is kuddebeheerder en verantwoordelijk voor het welzijn van de wisenten op de Veluwe. Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland. De organisatie beheert ruim 260.000 hectare bos, natuur en landschap. Staatsbosbeheer stelt het terrein bij Radio Kootwijk beschikbaar voor de wisenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het terreinbeheer en monitoring van de natuur.


Door de krachten te bundelen, versterken we elkaar! En maken we een goed leefklimaat voor de wisenten mogelijk.