•    Yvonne Verhoef

Veelgestelde vragen


Waarom wil de stichting wisenten?

Een wisent voegt iets toe voor de toerist en de natuur. Het is een imposant dier en een ontmoeting is fascinerend. De wisent is een grote grazer die zich thuis voelt in robuuste natuurgebieden. Deze Europese bizon is een bedreigde diersoort die internationaal wordt beschermd. Met zijn unieke gedrag  voegt de wisent iets toe op de vele verschillende wilde dieren die de Veluwe al rijk is. Doordat de wisent zandbaden neemt, creëert hij open plekken waar insecten en reptielen zoals de zandhagedis dankbaar gebruik van maken. De wisent is een echt wild dier dat aan de natuurlijke omstandigheden is aangepast.

Wanneer beginnen de excursies en zien we de dieren tijdens een excursie?

De wisenten moeten de eerste maanden wennen aan hun nieuwe leefomgeving. Daarna organiseert de stichting excursies (verwachting half juni) en bent u van harte welkom om mee te gaan. De deskundige gids laat u het leefgebied van de wisent zien. De gids weet waar hij de dieren zijn en hoe ze benaderd mogen worden. Hij of zij vertelt u alles over de Veluwe, de wilde dieren die er leven en de wisenten.

Zijn wisenten gevaarlijk voor toeristen?

In het Kraansvlak is onderzoek gedaan naar het gedrag van de wisent. De wisent is schuw. Tot op ongeveer 150 meter kan een dier benaderd worden. Als u dichterbij komt, dan kiest de wisent ervoor om weg te lopen. Ook in andere gebieden in Europa is gebleken dat de wisent een rustig en verdraagzaam dier is. 

Mag ik zelf het gebied in?

Nee dat mag niet. Naar de wisenten toegaan mag alleen onder begeleiding (excursies met gids). De gids weet wat de juiste benadering van de dieren is.

Veiligheid en leefbaarheid
Wat gebeurt er als een mens de afrastering raakt?
Dan krijgt een mens een schok. Vergelijkbaar met schok van schrikdraadrasters bij het boerenbedrijf. Er staat een gangbaar schrikdraadapparaat goedgekeurd voor deze functie. De pulsen van het schrikdraadapparaat zijn kort, waardoor je maar even een tik krijgt als je het aanraakt. In een reflex laten mensen direct los. 

Is het gevaarlijk als wisenten vlakbij het raster staan en ik erbuiten?
Nee, wisenten trekken zich waarschijnlijk zelfs terug bij benadering. Op iets langere termijn leren wisenten dat mensen achter het raster geen bedreiging vormen en gaan de wisenten mensen negeren.

Wat gebeurt er als ik met mijn aangelijnde hond buiten het raster loop en de wisenten dichtbij raster staan?
Wisenten zullen achter de afrastering blijven. Wisenten kunnen wel reageren en op raster aflopen. In het Kraansvlak grenst het wisentgebied aan een hondenuitlaatgebied. Daar zijn nooit incidenten geweest.

Worden de wisenten bijgevoerd?
De conditie van de dieren wordt nauwgezet gevolgd door ARK en dierenartsen zodat indien nodig ingegrepen kan worden. In de gewenningsfase en eventueel tijdens sommige seizoenen (erg droge zomers, zware winters) wordt extra voedsel (hooi) aan de dieren gegeven. De dieren zijn  nieuw in het gebied en moeten langzaam wennen aan de nieuwe leefsituatie. Dit kost tijd en waar nodig helpen we ze daarbij vanuit de zorgplicht voor de dieren. 

 

 

 

Mag mijn hond mee met de excursie?

Helaas mag uw trouwe viervoeter niet mee met de excursies. Wel wordt onderzocht of hier in de toekomst mogelijkheden voor zijn.

Hoe groot mag de kudde groeien?

De verwachting is dat dit gebied aan ongeveer 10-12 wisenten een natuurlijke leefomgeving kan bieden.  Ark bewaakt als kuddebeheerder het welzijn van de dieren. Als de kudde te groot wordt, moeten er dieren verplaatst worden. Over zes jaar wordt geëvalueerd wat de toekomstmogelijkheden zijn voor de wisent.

Worden er wisenten afgeschoten als het er te veel worden?

Nee, als de kudde te groot wordt voor het leefgebied of het welzijn van de dieren, zorgt Ark voor uitplaatsen van de dieren.

Het gebied is omheind. Kunnen andere wilde dieren nog wel het leefgebied van de wisent in en uit?

De wisenten moeten in deze fase  in een afgeschermd gebied blijven en dat maakt een omheining nodig. Het raster is alleen voor de wisent een belemmering. Dat is randvoorwaarde voor de medewerking van Staatsbosbeheer. Andere soorten worden niet gehinderd in hun gedrag. De omheining  bestaat uit draden met elektrische stroom erop, zoals in de Kennemerduinen. Andere dieren als herten kunnen er overheen, dieren als das en zwijn, kunnen er onderdoor.

Wisenten, wisentengebied en excursies
Zijn wisenten gevaarlijk? Wat zijn gedragsregels?
Wisenten zijn niet gevaarlijk. De wisent is schuw. Kom je te dichtbij (minder dan 50 meter)  dan zal de wisent ervoor kiezen om weg te lopen. Ook in andere gebieden in Europa is gebleken dat de wisent een rustig dier is.

De omgangsregels:
- Blijf rustig en behandel de wisenten met respect
- Voer de wisenten niet
- Houd je nieuwsgierigheid in toom en loop de wisenten niet na
- Laat de wisenten ongestoord hun route kiezen en geef ze de ruimte
- houd minstens 50 meter afstand
- keer om en loop terug als de wisenten naar je toe komen
- houd afstand tot kalfjes (alle grote grazers beschermen hun jongen)

Hoeveel wisenten komen er naar de Veluwe?
De startkudde zal bestaan uit vier dieren (drie koeien en een stier). Als het goed is zal deze kudde gaan groeien. Indien noodzakelijk voor een gezonde populatie zonder inteelt zullen op termijn dieren worden verplaatst of worden toegevoegd aan de kudde. De kudde kan groeien zolang er voldoende voedsel is. Dit wordt gemonitord. Omdat een koe gemiddeld maar een keer per twee jaar een kalf krijgt verwachten we dat de kudde in vijf jaar groeit naar maximaal twaalf dieren. Tussentijds worden mogelijk jonge stieren verplaatst.
Als de dieren komen, gaan ze eerst 4-6 weken  naar het kleinere wengebied midden in ISK bos. Als ze aan elkaar en gebied gewend zijn, worden ze toegelaten tot het leefgebied van 400 hectare.