•    Yvonne Verhoef

Veelgestelde vragen


Waarom wil de stichting wisenten?

Een wisent voegt iets toe aan de natuur en aan de natuurbeleving. Een ontmoeting met het imposante dier is fascinerend. De wisent is een grote grazer die zich thuis voelt in robuuste natuurgebieden. De Europese bizon is een bedreigde diersoort die internationaal wordt beschermd. Met zijn unieke gedrag voegt de wisent iets toe aan de vele verschillende wilde dieren die de Veluwe al rijk is. Doordat de wisent zandbaden neemt, creëert hij open plekken waar insecten en reptielen zoals de zandhagedis dankbaar gebruik van maken. De wisent is een echt wild dier dat aan de natuurlijke omstandigheden is aangepast.

Wanneer zijn er excursies en zien we de dieren tijdens een excursie?

Er worden het gehele jaar door excursies gehouden behalve tijdens de hertenbronst, 15 september tot 15 oktober. In de zomerperiode zijn er meerdere excursies per week, in de winterperiode 1 per week. Daarnaast is het mogelijk om voor een besloten groep een excursie aan te vragen.

De gids laat u het leefgebied van de wisent zien, hij of zij vertelt over de Veluwe, de wilde dieren die er leven en de wisenten. Garantie dat we de wisenten zien is er echter niet.

Zijn wisenten gevaarlijk?

De wisent is behoorlijk schuw. Tot op ongeveer 100 meter kan een dier benaderd worden. Als u dichterbij komt, dan kiest de wisent ervoor om weg te lopen. Ook in andere gebieden in Europa is gebleken dat de wisent een rustig en verdraagzaam dier is.

Mag ik zelf het gebied in?

Nee dat mag niet. U mag alleen onder begeleiding het gebied in de vorm van een excursie.

Veiligheid en leefbaarheid
Wat gebeurt er als een mens de afrastering raakt? Dan krijgt men een schokje. Vergelijkbaar met het effect van schrikdraadrasters bij een boerenbedrijf. Er staat een gangbaar schrikdraadapparaat goedgekeurd voor deze functie. De pulsen van het schrikdraadapparaat zijn kort, waardoor je maar even een tik krijgt als je het aanraakt. In een reflex laten mensen direct los.

Worden de wisenten bijgevoerd?
De conditie van de dieren wordt nauwgezet gevolgd door ARK en door dierenartsen zodat indien nodig ingegrepen kan worden. In een gewenningsfase en eventueel tijdens zware seizoenen (erg droge zomers, lange winters) kan besloten worden extra voedsel (hooi) aan te bieden. Er is een zorgplicht voor de dieren.

Mag mijn hond mee met de excursie?
Helaas mag uw trouwe viervoeter niet mee met de excursies.

 

 

 

 

Worden er wisenten afgeschoten als het er te veel worden?

Nee, als de kudde te groot wordt voor het leefgebied of het welzijn van de dieren, zorgt Ark voor uitplaatsen van de dieren.

Het gebied is omheind. Kunnen andere wilde dieren nog wel het leefgebied van de wisent in en uit?

De wisenten moeten in een afgeschermd gebied blijven en dat maakt een omheining nodig. Het raster is alleen voor de wisent een belemmering. Dat is randvoorwaarde voor de medewerking van Staatsbosbeheer. Andere soorten worden niet gehinderd in hun gedrag. De omheining bestaat uit draden met elektrische stroom erop. Andere dieren als herten kunnen er overheen, dieren als das en zwijn, kunnen er onderdoor.

Wisenten, wisentengebied en excursies

Zijn wisenten gevaarlijk? Wat zijn gedragsregels?

Wisenten zijn niet gevaarlijk. De wisent is schuw. Kom je te dichtbij (minder dan 50 meter)  dan zal de wisent ervoor kiezen om weg te lopen. Ook in andere gebieden in Europa is gebleken dat de wisent een rustig dier is.

De omgangsregels:
- Blijf rustig en respectvol
- Voer de wisenten niet
- Loop de wisenten niet na
- Laat de wisenten ongestoord hun route kiezen en geef ze de ruimte
- Houd minstens 100 meter afstand
- Keer om en loop terug als de wisenten naar je toe komen
- Houd afstand tot kalfjes (alle grote grazers beschermen hun jongen)

Hoeveel wisenten komen er naar de Veluwe?

De startkudde bestond uit 3 dieren (2 koeien en een stier). Inmiddels is de kudde gegroeid en zijn er al 4 kalfjes geboren. Indien noodzakelijk voor een gezonde populatie zonder inteelt zullen op termijn dieren worden verplaatst of worden toegevoegd aan de kudde. De kudde kan groeien zolang er voldoende voedsel is. Dit wordt gemonitord. Als de dieren komen, gaan ze eerst 4-6 weken naar het kleinere wengebied. Als ze aan elkaar en gebied gewend zijn, worden ze toegelaten tot het leefgebied van 400 hectare.