•    Mich Buschman

Betrokken vrijwilligers Wisent op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

foto: Sabine Wolters

Sinds de komst van de eerste wisenten naar de Veluwe in april 2016, is een grote groep vrijwilligers actief. Het afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers zich wederom enthousiast ingezet voor het project Wisent op de Veluwe. Bijvoorbeeld de controle van rasters en het verzorgen van excursies. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn blij met zoveel betrokkenheid en bedanken de vrijwilligers van harte voor hun inzet.

Zaterdag 9 december was er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd door Stichting Wisent op de Veluwe. De oorspronkelijk geplande fietstocht naar een locatie om diersporen te zoeken kwam vanwege hevige sneeuwval te vervallen. Dit werd in de meer nabije omgeving uitgevoerd onder begeleiding van vrijwilliger Jaap van Leeuwen. Nieuwe sneeuwval zorgde voor een fantastische winterwandeling, maar wel voor minder sporen in de sneeuw. Toch leverde de speurtocht sporen van reeën, herten en vooral mooie beelden op.

Eerder dit jaar is door ARK Natuurontwikkeling een tweedaagse training georganiseerd gewijd aan de wisenten in Nederland. Deze training was voor zowel de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Veluwe als bij de Maashorst. Beide gebieden werden bezocht om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de omstandigheden en situaties die in de gebieden spelen. Aan beide dagen hebben zo'n 30 vrijwilligers deelgenomen. Er werd geoefend in het herkennen van de condities en gedragingen van wisenten. Het gedrag van de dieren juist interpreteren is belangrijk om conclusies te trekken tijdens het werk in hun buurt.

Observeren
Sinds de komst van wisenten naar de Veluwe worden de dieren regelmatig geobserveerd door de beheerder van de dieren. Ook vrijwilligers helpen mee de wisenten te monitoren. Afgelopen zomer zijn twee wisenten uit Polen verwelkomd op de Veluwe. Zij werden al snel opgenomen door het al aanwezige drietal. Het gaat goed met de groep die sinds hun eerste ontmoeting bij elkaar is en het gebied van circa 400 hectare verkent. Nu de winter zijn intrede doet, wordt zoals voorgenomen voor de nieuwkomers hooi aangeboden.
De wisenten worden meestal gezien tijdens de aangeboden excursies. Voor informatie over komende excursiedata, zie tabje reserveren.