•    Mich Buschman

DERDE LANDELIJKE BEHEERBIJEENKOMST WISENTEN GROOT SUCCES

Geschreven in de categorie Nieuws.

foto: Jaap Rouwenhorst, Staatsbosbeheer

Op 16 november j.l. heeft op de Veluwe bij gastheer Staatsbosbeheer het derde landelijke wisentseminar plaatsgevonden. Niet alleen de projectpartners en beheerders landelijk waren op de uitnodiging ingegaan om kennis en ervaringen uit te wisselen, er was ook belangstelling van ‘nieuwkomers’, organisaties die voor hun terrein nadenken over het inzetten van begrazing met wisenten. Zelfs van ‘over de grens’ waren geïnteresseerden aanwezig op deze netwerkbijeenkomst.

De wisent is een bedreigde diersoort. Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met de soort: in heel Europa is een toename van het aantal dieren te zien. Leefden er in 2000 nog amper 3.000 wisenten -grotendeels in (privé) parken en dierentuinen-, in 2015 is het aantal dieren toegenomen van 2.798 tot ruim 6.000. Hiervan lopen zo’n 4.400 wisenten in (semi-)vrije omstandigheden zoals op het Kraansvlak in Noord-Holland. Alle wisenten staan geregistreerd in het Poolse Stamboek, zodat bij verhuizingen van wisenten binnen Europa rekening kan worden gehouden met de genetische basis; dit is nodig om een zo gezond mogelijke populatie op te bouwen.

2016 is een belangrijk jaar voor wisenten in Nederland. Naast de bestaande gebieden waar wisenten voorkomen (Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Natuurpark Lelystad) zijn er het afgelopen voorjaar twee nieuwe projecten gestart (Maashorst en Midden-Veluwe). De beheerders van drie projecten brachten de aanwezigen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in hun terreinen. Met een terreinbezoek aan de wisenten op de Midden-Veluwe werd de kennisbijeenkomst afgesloten.

De wisentgroep lag ontspannen in het bos te herkauwen. Een fantastisch gezicht, wat volgens alle betrokkenen van de netwerkbijeenkomst vaker gezien mag worden!