•    Mich Buschman

Overlijden de heer Cees Hoogeveen

Geschreven in de categorie Nieuws.

Overlijden de heer Cees Hoogeveen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Cees  Hoogeveen. Als secretaris van de Stichting Wisent op de Veluwe was Cees nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen om wisenten naar de Veluwe te brengen.

Vol waardering kijken wij hierop terug.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Jan Wolleswinkel, voorzitter
Marinus Roseboom, penningmeester