•    Mich Buschman

Terugkeer van een wilde grazer

Geschreven in de categorie Nieuws.

In het Kraansvlak in de Kennemerduinen, leven sinds 2007 weer wisenten in de vrije natuur. Voor het eerst sinds lange tijd. Wanneer de soort in Nederland is uitgestorven weet niemand. Uit botvondsten in de Nederlandse Noordzee weten we dat wisenten hier na de ijstijd voorkwamen en in de Ardennen leefden ze nog tot in de veertiende eeuw.

Wisenten waren in het begin van onze jaartelling nog talrijk in Europa. Maar door toename van de bevolking, jacht en het uitdijend landbouwgebied waren ze bijna helemaal verdwenen. Momenteel leven er circa 5.000 dieren in dierentuinen, fokcentra en Europese natuurgebieden. Ook de nakomelingen van de wisenten in het Kraansvlak kunnen ingezet worden om andere natuurgebieden te bevolken. Meer informatie op http://bit.ly/1MhVou1

bron: www.ark.eu