•    Mich Buschman

Twee nieuwe kalveren geboren in de kudde van de wisenten op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

De Wisentkudde op de Veluwe heeft opnieuw uitbreiding gekregen met de geboorte van twee kalveren: een koekalfje en een stierkalfje. Dit is een prachtige toevoeging waar Stichting Wisent op de Veluwe, ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer trots op zijn. Het is bijzonder omdat de wisent nog steeds een bedreigde diersoort is.
Marinus Roseboom, bestuurslid van Stichting Wisent op de Veluwe, deelt enthousiast: "Het blijft altijd bijzonder om nieuw leven in de kudde te verwelkomen, vooral omdat de wisenten wereldwijd met uitsterven worden bedreigd. We monitoren de kudde intensief samen met FREE Nature en vrijwilligers van Stichting Wisent op de Veluwe." Arjen Boerman van FREE Nature voegt toe: "Beide kalfjes zien er kerngezond uit en dartelen energiek rond in de kudde." De kudde bestaat nu uit een grote stier, een jaarling stier, een stierkalf, en vijf koeien, waaronder één koekalfje.

Excursies
Stichting Wisent op de Veluwe organiseert excursies onder begeleiding van een ervaren gids. "Een excursie is een echte wildbelevenis. Deze imposante dieren zijn alleen te bezoeken met begeleide excursies. Het is een safari op de Veluwe door uitzonderlijk mooie natuur. Tijdens deze excursies gaat de groep met een gids op zoek naar de kudde. Vrijwel zeker zie je ook ander wild," aldus voorzitter Jan Wolleswinkel.

Leefgebied
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor dit 400 hectare grote gebied dat afgesloten is voor het publiek. Het is één van de oudste gebieden van Staatsbosbeheer. Er is bos, heidevelden en een echte zandverstuiving, de grootste van West-Europa. Een deel van dit gebied is het leefgebied van de wisenten.
Robuuste Veluwe
De wisenten helpen de Veluwe gevarieerder en robuuster te maken door meer ruimte te geven aan de natuur en haar natuurlijke processen. De wisent is een grote grazer die door zijn specifieke eetgedrag voor meer structuur in de vegetatie zorgt. Ze creëren geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. Het zijn herkauwers die gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. Ze schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters, waardoor ze meer openheid in een volwassen bos creëren.

Het wisentproject
Het wisentproject begon in april 2016 met de komst van drie wisenten. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. Naast wisenten leven er in het gebied ook andere wilde dieren zoals het edelhert en het wilde zwijn.