•    Mich Buschman

Tweede wisentkalfje geboren op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Foto: SBB/Dirk Goudkuil

De wisentkudde op de Veluwe is verblijd met een tweede kalfje dit jaar. Het jonge dier werd afgelopen week gezien in de kudde. Het is het vierde kalf dat in de Veluwse wisentkudde is geboren.
In 2016 en 2018 en in juni 2019 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal zes wisenten op de Veluwe. Het geslacht van het kalfje is nog niet bekend.
De kudde doet het goed volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling: “Je ziet dat de droogte effect heeft op het leefgebied van de wisenten. We houden de conditie van de dieren daarom extra goed in de gaten. Gelukkig zien de kalfjes en hun moeders er allemaal gezond uit”. De groep wordt regelmatig in het leefgebied gezien. Wekelijks zijn er begeleide fiets-  en wandelexcursies naar het gebied. Vrijwilligers van IVN begeleiden deze excursies, waarbij de deelnemers op zoek gaan naar de wisenten. Deze excursies zijn te boeken via de website van Stichting Wisent op de Veluwe. www.wisentopdeveluwe.nl/reserveren 

Wisenten
Wisenten hebben een egaal kastanjebruine vacht die een perfecte camouflage vormt in een bosrijke omgeving. Kalfjes hebben bij de geboorte een roodachtig-grijze vacht die pas na zes á zeven maanden kastanjebruin wordt. De zomervacht is kort en glad. In de winter worden de haren langer en ruiger met een dichte ondervacht. Over het algemeen zijn volwassen stieren het grootst en het zwaarst. De koe is minder groot en zwaar en heeft kortere horens. Stieren worden tot 900 kg zwaar en tot twee meter hoog. Koeien wegen tot 600 kg en worden 1,75 m hoog. Een koe is geslachtsrijp na drie of vier jaar. Een stier na vier jaar. De bronsttijd valt in augustus en september. Na een dracht van 41 weken werpt de koe in mei-juni één of twee kalveren. Wanneer er meerdere kalfjes in een kudde zijn, worden deze in een soort ‘crèche’ grootgebracht met een ouder dier als oppas.
 

Rijkere natuur
De wisent is nog steeds een bedreigde diersoort en dit leefgebied draagt bij aan het standhouden van de soort. De wisenten zorgen met hun gegraas bovendien dat dit leefgebied op de Veluwe gevarieerd wordt. Wisenten gaan dieper het struikgewas in en houden van zandbaden.