•    Mich Buschman

WISENTSTIER VELUWE NAAR SPANJE

Geschreven in de categorie Nieuws.

Uit het leefgebied van de wisenten op de Veluwe bij Kootwijk is dinsdag 18 december de driejarige wisentstier gehaald. Het dier vertoonde intimiderend gedrag richting mensen en verhuist daarom naar een natuurgebied in Spanje. Na het vertrek van de stier zijn er nog vijf wisenten in het wisentgebied op de Veluwe.

Het dier werd extra in de gaten gehouden omdat hij al enige tijd onrustig gedrag vertoonde. Begin september is de stier op een betrokken projectmedewerker afgerend die op dat moment in zijn auto zat. Het ging om een ongewenst dichte en actieve benadering die als intimiderend werd ervaren. Hierop zijn direct maatregelen genomen door extra toezicht op de wisenten en het wisentgebied te houden en de situatie nauwgezet te volgen. Het onrustige gedrag van de stier heeft zich nog meerdere malen voorgedaan. Zo hield hij onvoldoende afstand van beheerders die in het terrein kwamen. Bij geen van de overige wisenten is soortgelijk onrustig gedrag geconstateerd.

VOORZORGSMAATREGEL

Hoewel verhoogde alertheid tot het natuurlijke gedrag van wisentstieren behoort, is niet duidelijk wat het voortdurende intimiderende gedrag van de stier heeft veroorzaakt. Zo is uit gebieden als het Poolse natuurgebied Bialowieza bekend dat wisenten in de bronsttijd vaak tijdelijk onrustiger zijn door het opspelen van de hormonen en bluffen ze ook wel eens om roofdieren van zich af te houden. Omdat de stier op de Veluwe onrustig blijft, heeft ARK Natuurontwikkeling – verantwoordelijk voor het dier – het gedrag van deze wisent beoordeeld als ongewenst voor het gebied waar ook excursies worden gegeven. ARK neemt de veiligheid voor bezoekers, beheerders en vrijwilligers in het gebied zeer serieus en heeft daarom besloten het dier weg te halen. De wisentstier verhuist naar een 600 hectare groot natuurgebied in Spanje wat voor publiek ontoegankelijk is. Hier zal de stier deel gaan uitmaken van een andere groep wisenten.

Met het vertrek van de stier wordt de kudde de komende tijd extra geobserveerd door kuddebeheerders en de betrokken vrijwilligers van Stichting Wisent op de Veluwe. De publieksexcursies worden per januari weer opgestart.