•    Mich Buschman

Wisenten in het Kraansvlak

Sinds 2007 leeft een kudde wisenten in Nederland in het duinterrein (ruim 300 hectare) Kraansvlak vlakbij de Kennemerduinen. In het Kraansvlak is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit is een geslaagd project. Meer informatie op www.wisenten.nl Stichting Wisent op de Veluwe bedankt het team van Wisenten op het Kraansvlak voor de informatie en samenwerking en het beschikbaar stellen van fotomateriaal.