•    Mich Buschman

Drinkvennen voor de wisent op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Drinkvennen voor Europese bizon op de Veluwe

Om de komst van een groep Europese bizons, ook bekend als wisenten, op de Veluwe mogelijk te maken zijn een aantal drinkvennen nodig. De provincie Gelderland draagt bij aan de aanleg van drinkvennen en de bouw van een vangkraal. Ook K3 Delta en Vitens dragen bij aan de aanleg van de watervoorziening.

Samenwerken

'De komst van de wisent op de Veluwe is een mooi voorbeeld van samenwerking die niet alleen bijdraagt aan nieuwe natuur, maar ook zorgt voor nieuwe ontmoetingen in die natuur. Zo wordt de Veluwe nog aantrekkelijker voor toeristen en daar ben ik blij mee', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Variatie
De wisent, de europese bizon, is een wilde rundersoort die de Veluwe nog aantrekkelijker maakt voor bezoekers. Bovendien zorgen wisenten met hun aanwezigheid voor meer variatie in de natuur en helpt hun komst bij de instandhouding van deze bedreigde diersoort. 

Aanleg
Stichting Wisent op de Veluwe bereidt de komst van de wisenten voor. Staatsbosbeheer stelt een stuk natuurgebied ter beschikking waar Ark Natuurontwikkeling de wisenten laat grazen. Deze voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde om de wisent welkom te kunnen heten op de Veluwe. De provinciale bijdrage bedraagt € 157.000 euro. De aanleg van de drinkvennen start in het najaar van 2015.