•    Mich Buschman

Wouter Helmer stelt zijn Groeneveldprijs ter beschikking aan de Wisent op de Veluwe.

Geschreven in de categorie Nieuws.

Wouter Helmer stelt zijn Groeneveldprijs ter beschikking aan de Wisent op de Veluwe.

De Groeneveldprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie, die zich bijzonder heeft ingespannen voor het debat over de groene ruimte en die daarbij een afwijkend, kritisch geluid heeft laten horen. Het juryrapport noemt de heer Helmer de grondlegger van de moderne ecologie. Hij is een briljant en verbindend denker, alsmede een goede communicator.

In het verleden heeft de heer Helmer zich onder andere ingezet voor de ontwikkeling van de Gelderse Poort. Hij was medeoprichter en directeur van de stichting ARK, die de wisenten aan onze stichting gaat leveren. Inmiddels heeft hij de overstap gemaakt naar de Europese organisatie  Rewilding Europe.
Samen met collega’s in meer dan 15 landen, werkt hij aan een wilder Europa.

Spectaculaire natuur kan de basis worden voor een nieuwe plattelands-economie, met name in gebieden, die ontvolkt dreigen te raken Ook Rewilding Europe is bij de wisenten op de Veluwe betrokken. De dieren maken deel uit van een Europees actieplan, dat deze zeldzame diersoort voor ons continent moet behouden.

Waarom stelt hij de prijs beschikbaar aan ons wisentenproject, zult u zich afvragen? In een boeiend gesprek zei hij: dit initiatief van lokale ondernemers, die zich vrijwillig inzetten voor het behoud en uitbreiding van een bedreigde diersoort, heeft mijn hart. Met het geld van mijn prijs wil ik het verhaal van de wisent, goed over het voetlicht brengen. Daarom wil ik mijn prijs wijden aan het opleiden van gidsen en ambassadeurs voor het project Wisent op de Veluwe. Met een speciaal doel: bevordering van goede, opgeleide rondleiders voor onze stichting Wisent op de Veluwe. Het bedrag, dat hij van de Groeneveld heeft ontvangen is € 5.000.=