•    Mich Buschman

Nederlandse wisenten naar Denemarken

Geschreven in de categorie Nieuws.

In februari zijn negen wisenten uit de Maashorst, Veluwe en Natuurpark Lelystad uit de kuddes gehaald en apart gezet, in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken. De dieren gaan naar een groot Deens natuurgebied, waar zij samen met enkele reeds aanwezige wisenten een kudde gaan vormen. De wisenten gaan helpen om het natuurgebied open en gevarieerd te houden en vervullen zo een belangrijke rol in het ecosysteem. Het is voor het eerst dat zo veel wisentgebieden in Nederland samenwerken aan zo’n grote internationale actie.

Door de aanwas van jonge dieren groeien de wisentkuddes in Nederland jaarlijks. Uitwisseling van dieren met andere en nieuwe natuurgebieden in Europa, helpen bij het voortbestaan van deze soort. Vanuit het Brabantse natuurgebied de Maashorst vertrekken drie dieren naar Denemarken, vanuit Lelystad vijf en vanaf de Veluwe één wisent. Per locatie worden de dieren opgehaald. De wisenten worden zo goed als mogelijk voorbereid op hun reis. De dieren worden eerst een maand lang samen in een afgezonderde wei in Natuurpark Lelystad geplaatst, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. Een ervaren dierenarts onderzoekt de gezondheid van de dieren en houdt de dieren een maand lang in de gaten om eventuele onderliggende ziektes te voorkomen. Hierna worden de dieren vervoerd naar hun nieuwe leefgebied.

Lille Vildmose
Het gebied waar de wisenten heen gaan, ligt in het Noorden van Denemarken en heet Lille Vildmose, wat ‘klein wild veen’ betekent. Dit gebied bestaat uit hoogveen, grasland en bos.
De wisenten krijgen een gebied van 4000 hectare tot hun beschikking. Naast de wisenten leven er ook elanden, edelherten, wilde zwijnen en vele zeldzame vogelsoorten zoals  steenarenden.

Minder bedreigd
De wisent, ook bekend als Europese bizon, is met minder dan 7000 dieren nog steeds een bedreigde soort en staat op de Rode Lijst in Europa. In Nederland leven ongeveer 70 wisenten. Door nationaal en internationaal samen te werken wordt het genetisch beheer geborgd en blijft de wisentpopulatie gezond. Het is daarom belangrijk dat niet alleen het aantal wisenten groeit, maar ook hun leefgebieden. Door omvangrijke samenwerkingsprojecten zijn de grazers de afgelopen jaren op diverse plekken in Europa uitgezet. Dat heeft de wisent weer een nieuwe kans gegeven en sinds eind 2020 is de status van de soort veranderd van kwetsbaar naar minder bedreigd.

Sleutelrol in de natuur
De wisent speelt een belangrijke sleutelrol in de natuur en zorgt voor een afwisselend landschap met meer biodiversiteit. Iedere grote grazer heeft namelijk een ander maagdarmstelsel en eet daardoor net even anders. De wisent houdt onder meer het landschap open door snelgroeiende grassen te grazen en snoeit en schilt meer dan andere grazers. Ook kiest hij andere soorten dan bijvoorbeeld paard of rund. De verschillende manieren van eten profiteren weer verschillende vogel- en insectensoorten van.

Trots
Het transport van de wisenten maakt deel uit van een internationale samenwerking. De Aage V. Jensen Nature Foundation is de Deense partner. Deze stichting houdt zich bezig met natuurbeschermingsprojecten in heel Denemarken en is eigenaar van het nieuwe leefgebied van de wisenten. In Nederland werken FREE Nature, Rewilding Europe, Team de Maashorst ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap samen aan dit project. Deze partners zijn trots dat wij als Nederland kunnen bijdragen aan het voortbestaan van Europa’s grootste landzoogdier.

Tekening: Jeroen Helmer meer tekeningen gratis te downloaden via https://www.webwinkel.ark.eu/producten/tekeningen 


Komende periode geen wisentexcursies

Geschreven in de categorie Nieuws.

Komende periode geen wisentexcursies

Helaas, na de persconferentiesis het duidelijk en nemen we als stichting wisent op de Veluwe onze verantwoordelijkheid.

De komende periode organiseren we geen excursies naar het wisentengebied.

#staysafe #erkomteentijdnacorona #staytuned


Bisonsafari’s mogen weer op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Bisonsafari’s mogen weer op de Veluwe

In de regio Kootwijk is de natuur adembenemend mooi. Het gebied is één van de oudste gebieden van Staatsbosbeheer. In een afgesloten gebied leeft een Veluwse kudde wisenten. Deze bedreigde diersoort is het grootste levende zoogdier op het Europese continent. Sinds dit voorjaar is de kudde uitgebreid met een enorme stier. Een krachtpatser die wel twee meter hoog kan worden en 1000 kilo zwaar. 

Door het Coronavirus waren de excursies naar het wisentengebied uitgesteld. Nu de RIVM richtlijnen versoepeld zijn, kunnen de excursies weer van start gaan. Excursiebegeleider Jan Ritzer: ‘Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en gaan we met iets kleinere groepen het veld in, op zoek naar de wisenten (bison bonasus). Het is nooit zeker of we de kudde vinden, dat maakt het extra spannend. Zeker nu de grote stier bij de kudde is gevoegd. Bij de meeste excursies is het tot nu toe wel gelukt en iedere excursie is sowieso een BISONdere beleving, want de deelnemers leren veel over de wisent en de leefomgeving. 

De excursies zijn een beleving
Het startpunt is bij de Berkenhorst in Kootwijk. Met een fiets van vakantiepark de Berkenhorst fietst de deelnemer naar het leefgebied. Daarna start een stevige wandeling van ongeveer 2,5 uur door dit schitterende natuurgebied op zoek naar de wisenten. Tijdens de excursie is de kans groot dat er ook ander wild gezien wordt zoals de veel voorkomende wilde zwijnen en edelherten. De deelnemers wordt geadviseerd om zelf iets te eten en te drinken mee te nemen. De excursies zijn via de website te reserveren: www.wisentopdeveluwe.nl.

Partners van Stichting Wisent op de Veluwe
Stichting Wisent op de Veluwe heeft partners, dit zijn Staatsbosbeheer en ARK natuurontwikkeling. De stichting is verantwoordelijk voor het realiseren van de komst van de wisenten, de communicatie en de begeleide excursies. ARK Natuurontwikkeling is kuddebeheerder en Staatsbosbeheer stelt het terrein bij Radio Kootwijk beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.wisentopdeveluwe.nl.

Foto: Yvonne Verhoef
 


De BISONdere excursies weer van start

Geschreven in de categorie Nieuws.

De BISONdere excursies weer van start

Een BISONder fijn bericht,..................WANT....
De excursies gaan weer starten!

Ga je ook mee op safari op de Veluwe? Op zoek naar de Veluwse kudde en misschien wel onze nieuwe aanwinst bewonderen? De stoere grote stier is al helemaal gewend op de Veluwe.

Er is plaats voor maximaal acht personen per excursie. We werken conform richtlijnen van #RIVM

Boek nu jouw tickets via het tabje 'reserveren'

Partners: Staatsbosbeheer Veluwe Ark Natuurontwikkeling

foto: Dirk Goudkuil


De Veluwe verwelkomt grote wisentstier

Geschreven in de categorie Nieuws.

De Veluwe is een ‘krachtpatser’ rijker. De wisent is een beschermde diersoort en een verrijking voor de natuur. Stichting Wisent op de Veluwe draagt in samenwerking met Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling bij aan de instandhouding van deze bedreigde Europese bizon.

In 2016 arriveerden de eerste wisenten op de Veluwe. Ter aanvulling van de kudde is gisteren een nieuwe stier gearriveerd. De nieuwe zevenjarige stier is groot, gezond en vooral imposant. Een wisentstier kan wel tot twee meter groot worden en 1.000 kilo zwaar. De nieuwe bewoner heeft een rustig en stabiel karakter.

Vers bloed
De stier komt uit het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Nu wordt de omgeving rond Kootwijk dus zijn nieuwe thuisplaats. In dit gebied lopen twee wisentkoeien die door de nieuwe stier kunnen worden gedekt. Beide koeien hebben vorig jaar een kalfje gehad en zijn dit jaar opnieuw vruchtbaar.  Tot op heden zijn in dit gebied alleen stiertjes geboren. De projectpartners hopen dat de nieuwe stier in de nabije toekomst voor veel kalfjes gaat zorgen.

Positieve impuls
Het wisentproject op de Veluwe helpt niet alleen om de wisent uit de gevarenzone te krijgen, maar is ook goed voor de natuur. “De wisent neemt onder meer zandbaden, rolt, schuurt en ‘schilt’ de bast van bomen. Ze maken het bos op die manier open en zorgen tegelijk voor het ontstaan van een nieuwe manier van leven voor andere beesten en insecten. Ook houden ze de Amerikaanse vogelkers goed onder de duim”, volgens Staatsbosbeheer. ARK Natuurontwikkeling,  eigenaar van de dieren,  is blij met vers, nieuw bloed in de kudde: “Deze stier beperkt de kansen op inteelt en zorgt er voor dat een gezonde kudde op de Veluwe kan worden opgebouwd”.  Ook stichting Wisent op de Veluwe is erg blij met de komst van dit stoere en indrukwekkende dier: “De excursies zijn even uitgesteld in verband met de berichtgevingen rond het Coronavirus. Echter de kudde krijgt met de komst van de stier een positieve impuls. Wij willen graag, zodra het weer kan, via onze excursies de mensen kennis laten maken met deze prachtige aanwinst in zijn eigen natuurlijke leefomgeving”. De stier loopt samen met de huidige kudde eerst korte tijd in het speciale wengebied rond. Daarna beschikt de kudde over een ruim leefgebied van 400 hectare. 

Stichting Wisent op de Veluwe is verantwoordelijk voor het realiseren van de komst van de wisenten, de communicatie en de begeleide excursies. ARK Natuurontwikkeling is kuddebeheerder en verantwoordelijk voor het welzijn van de wisenten op de Veluwe. Staatsbosbeheer stelt het terrein bij Radio Kootwijk beschikbaar voor de wisenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het terreinbeheer en monitoring van de natuur. Door de krachten van deze partners te bundelen, is het maken van een goed leefklimaat voor de wisenten mogelijk


Wisentkoe Veluwe dood

Geschreven in de categorie Nieuws.

Op vrijdag 16 augustus is één van de wisenten op de Veluwe geschoten en uit het wisentengebied verwijderd. De driejarige wisentkoe had al langere tijd een slechte gezondheid en werd daarom extra in de gaten gehouden. Behandeling door de dierenarts mocht echter niet baten. De wisent was niet alleen ernstig verzwakt, maar zonderde zich ook steeds vaker af van de wisentkudde. Toen bleek dat haar gezondheid verder verslechterde, ondanks behandeling door de dierenarts, is in overleg met alle projectpartners ervoor gekozen om onnodig lijden te voorkomen.

Om meer te weten te komen over de oorzaken van de verslechterde conditie van de wisentkoe, is het dier naar de Gezondheidsdienst voor dieren gebracht voor verder onderzoek. De overige wisenten verkeren in goede gezondheid. De dieren worden dagelijks gemonitord. De wisentkudde bestaat nu uit vijf dieren, inclusief twee wisentkalveren die dit jaar geboren zijn.


Tweede wisentkalfje geboren op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

De wisentkudde op de Veluwe is verblijd met een tweede kalfje dit jaar. Het jonge dier werd afgelopen week gezien in de kudde. Het is het vierde kalf dat in de Veluwse wisentkudde is geboren.
In 2016 en 2018 en in juni 2019 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal zes wisenten op de Veluwe. Het geslacht van het kalfje is nog niet bekend.


De kudde doet het goed volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling: “Je ziet dat de droogte effect heeft op het leefgebied van de wisenten. We houden de conditie van de dieren daarom extra goed in de gaten. Gelukkig zien de kalfjes en hun moeders er allemaal gezond uit”. De groep wordt regelmatig in het leefgebied gezien. Wekelijks zijn er begeleide fiets-  en wandelexcursies naar het gebied. Vrijwilligers van IVN begeleiden deze excursies, waarbij de deelnemers op zoek gaan naar de wisenten. Deze excursies zijn te boeken via de website van Stichting Wisent op de Veluwe. www.wisentopdeveluwe.nl/reserveren 


Wisentgeboorte op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Wisentgeboorte op de Veluwe

De wisentkudde op de Veluwe heeft een nieuwe aanwinst. Opnieuw is een wisentkalf in de Nederlandse natuur geboren. Het jonge dier werd onlangs voor het eerst gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het derde kalf dat in de Veluwse wisentkudde is geboren.

In 2016 en 2018 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Het geslacht van dit kalfje is nog niet bekend. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal vijf wisenten op de Veluwe, maar dit jaar wordt nog verdere uitbreiding verwacht, aangezien een andere wisent koe in de kudde momenteel drachtig is.

De kudde doet het volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling goed: ‘moeder en kalf zien er gezond en vitaal uit. De kudde maakt steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van het pijpenstrootje eten. Met de warmte van vorig jaar verbleven de wisenten veel in het schaduwrijke bos. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers, een exotische struik die in veel Nederlandse natuurgebieden bestreden wordt’.


Afwisseling in het landschap
Samen met andere grazers als edelherten en reeën, zorgen de wisenten op de Veluwe voor geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. Het zijn herkauwers die gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. Net als paarden kunnen ze goed overweg met droog en voedselarm gras. Ze schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters. Hierdoor maken ze meer openheid in een volwassen bos. Als loofhout niet beschikbaar is worden ook jonge loten van dennen gegeten, iets waartoe rund en paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn het fijnproevers die er niet voor terugdeinzen om dwars door een doornstruweel te lopen om bij een smakelijk hapje te komen.


Veluwse wisenten
De conditie van de dieren wordt het hele jaar zorgvuldig gemonitord door beheerders, vrijwilligers en ARK Natuurontwikkeling. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte van vorige zomer, ruim voldoende drinkwater beschikbaar. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. Naast wisenten, leven er in het gebied ook andere wilde dieren zoals het edelhert en het wilde zwijn.

Zelf wisenten zien op de Veluwe
Het hele jaar door zijn er verschillende excursies naar het wisentengebied. Wilt u ook een keer mee? Reserveren kan via www.wisentopdeveluwe.nl/reseveren.

Wisentkalf Veluwe 2019. Foto: SBB/Dirk Goudkuil


Uitwisseling van wisenten binnen Nederland

Geschreven in de categorie Nieuws.

De wisenten in de Maashorst hebben op 21 maart 2019 gezelschap gekregen van twee jonge wisentstieren uit Natuurpark Lelystad en de Veluwe. Deze stieren zijn genetisch niet verwant aan elkaar en aan de kudde. Daardoor kan de kudde zich verder uitbreiden zonder kans op inteelt.


Vers bloed
Op de Maashorst leven sinds het voorjaar van 2016 wisenten. In 2017 werden de eerste Brabantse kalfjes geboren. De komst van de twee jonge stieren zorgt ervoor dat de vrouwelijke kalfjes met een niet-verwante stier kunnen paren als ze volwassen zijn. Deze diversiteit is goed voor de kudde.


Nederlandse wisenten
Sinds drie jaar zijn er in Nederland vier gebieden waar wisenten leven. Dit maakt het mogelijk dat er dieren uitgewisseld kunnen worden binnen de landsgrenzen. Dat is goed nieuws want de dieren zijn hierdoor niet lang onderweg naar andere leefgebieden. Ook komt het de gewenning van de dieren in hun nieuwe leefgebied ten goede, omdat de omstandigheden zoals klimaat op veel vlakken gelijk zijn.


Uitwisseling
ARK Natuurontwikkeling heeft het uitwisselen van de dieren georganiseerd en samen met Het Flevo-Landschap en FREE Nature de benodigde acties mogelijk gemaakt. Het Flevo-Landschap en het wisentproject op de Veluwe hebben de dieren ter beschikking gesteld aan de Maashorst. Voor de gebieden waar de stieren vandaan komen, is de uitplaatsing van verwante dieren ook belangrijk omdat het een genetisch gevarieerde groep wisenten bevordert.

Voor hun komst naar de Maashorst zijn de stieren voorbereid op het transport en zijn de benodigde veterinaire onderzoeken gedaan. De kudde wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden om te zien hoe de dieren aan elkaar en de nieuwe omstandigheden wennen. Met de komst van de stieren leven er nu 21 wisenten op de Maashorst.

Meer informatie over wisenten in de Nederlandse natuur is te vinden op www.ark.eu/wisent.

 

Fotograaf: Roeland Vermeulen / FREE Nature


Overzicht van alle nieuwsberichten