•    Mich Buschman

Een BISONdere dag

Geschreven in de categorie Nieuws.

Op zaterdag 7 november zijn de mensen van IVN, die belangstelling hebben om als Wisent-gids op te treden, in de Kennemerduinen gaan kijken. 


Het leefterrein van de wisent

Geschreven in de categorie Nieuws.

Het leefterrein van de wisent

Het lijkt zo eenvoudig: je hebt enige hectare land. En de wil om een kleine kudde wisenten te plaatsen. Zet er een hek om heen en klaar is Kees. En dat is nu absoluut niet van toepassing. 


Terugkeer van een wilde grazer

Geschreven in de categorie Nieuws.

In het Kraansvlak in de Kennemerduinen, leven sinds 2007 weer wisenten in de vrije natuur. Voor het eerst sinds lange tijd. Wanneer de soort in Nederland is uitgestorven weet niemand. Uit botvondsten in de Nederlandse Noordzee weten we dat wisenten hier na de ijstijd voorkwamen en in de Ardennen leefden ze nog tot in de veertiende eeuw.


Laatste wisent in Artis dood

Geschreven in de categorie Nieuws.

Laatste wisent in Artis dood

Artis initiatiefnemer bij redden wisent van uitsterven

De laatste wisent in Artis is overleden. De wisentkoe is 23 jaar oud geworden. Dat is een zeer hoge leeftijd. De wisentkoe nam deel aan het internationale fokprogramma voor de wisent en beviel in 2007 van haar tiende en laatste jong in Artis..


Drinkvennen voor de wisent op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Drinkvennen voor Europese bizon op de Veluwe

Om de komst van een groep Europese bizons, ook bekend als wisenten, op de Veluwe mogelijk te maken zijn een aantal drinkvennen nodig. De provincie Gelderland draagt bij aan de aanleg van drinkvennen en de bouw van een vangkraal. Ook K3 Delta en Vitens dragen bij aan de aanleg van de watervoorziening......


Nieuws van de voorzitter

Geschreven in de categorie Nieuws.

Nieuws van de voorzitter:

Graag willen wij u informeren over de situatie rond de komst van de wisenten naar  de Veluwe.

Op 31 maart heeft de Stichting Wisent op de Veluwe ( SWV), samen met Staatsbosbeheer ( SBB) en ARK Natuurontwikkeling een bericht uitgegeven waarin staat dat de komst van de Wisent naar de Veluwe, die voorzien was voor medio april 2015, is uitgesteld.


Overzicht van alle nieuwsberichten