•    Mich Buschman

Het leefterrein van de wisent

Geschreven in de categorie Nieuws.

Het leefterrein van de wisent

Het lijkt zo eenvoudig: je hebt enige hectare land. En de wil om een kleine kudde wisenten te plaatsen. Zet er een hek om heen en klaar is Kees. En dat is nu absoluut niet van toepassing. 


Terugkeer van een wilde grazer

Geschreven in de categorie Nieuws.

In het Kraansvlak in de Kennemerduinen, leven sinds 2007 weer wisenten in de vrije natuur. Voor het eerst sinds lange tijd. Wanneer de soort in Nederland is uitgestorven weet niemand. Uit botvondsten in de Nederlandse Noordzee weten we dat wisenten hier na de ijstijd voorkwamen en in de Ardennen leefden ze nog tot in de veertiende eeuw.


Laatste wisent in Artis dood

Geschreven in de categorie Nieuws.

Laatste wisent in Artis dood

Artis initiatiefnemer bij redden wisent van uitsterven

De laatste wisent in Artis is overleden. De wisentkoe is 23 jaar oud geworden. Dat is een zeer hoge leeftijd. De wisentkoe nam deel aan het internationale fokprogramma voor de wisent en beviel in 2007 van haar tiende en laatste jong in Artis..


Drinkvennen voor de wisent op de Veluwe

Geschreven in de categorie Nieuws.

Drinkvennen voor Europese bizon op de Veluwe

Om de komst van een groep Europese bizons, ook bekend als wisenten, op de Veluwe mogelijk te maken zijn een aantal drinkvennen nodig. De provincie Gelderland draagt bij aan de aanleg van drinkvennen en de bouw van een vangkraal. Ook K3 Delta en Vitens dragen bij aan de aanleg van de watervoorziening......


Nieuws van de voorzitter

Geschreven in de categorie Nieuws.

Nieuws van de voorzitter:

Graag willen wij u informeren over de situatie rond de komst van de wisenten naar  de Veluwe.

Op 31 maart heeft de Stichting Wisent op de Veluwe ( SWV), samen met Staatsbosbeheer ( SBB) en ARK Natuurontwikkeling een bericht uitgegeven waarin staat dat de komst van de Wisent naar de Veluwe, die voorzien was voor medio april 2015, is uitgesteld.


Zorgvuldige voorbereiding wisent kost meer tijd

Geschreven in de categorie Nieuws.

De partners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling  hebben besloten dat de komst van de wisent naar de omgeving van Radio Kootwijk dit voorjaar nog niet kan. De zorgvuldige voorbereidingen en samenwerken aan draagvlak kosten meer tijd. Een heel belangrijk punt is dat de drinkvennen in het leefgebied voor de dieren nog niet klaar zijn. Uit overleg met het dorp blijkt daarnaast dat er zorgen zijn over het autoverkeer naar het gebied. Daarover gaat Staatsbosbeheer met de dorspraad van Radio Kootwijk verder in gesprek.

Het voorjaar is de beste tijd om de dieren te vervoeren en te laten wennen aan een nieuw leefgebied.

De partners gaan de te zetten vervolgstappen in beeld brengen inclusief planning. Er is veel werk verzet sinds oktober 2014. De voorbereidingen van partners aan de komst van de wisent naar de Veluwe gaan verder in overleg met de omgeving.


Overzicht van alle nieuwsberichten